[javascript protected email address]
Postępowanie egzekucyjne


W ramach posiadanego doświadczenia zawodowego oraz odbytej aplikacji komorniczej oferuję Państwu pomoc przy problemach związanych z postępowaniem egzekucyjnym. Świadczę pomoc zarówno na rzecz dłużników i podejmuję się ochrony ich praw, jak również na rzecz wierzycieli, którzy mają zastrzeżenia, co do pracy organów egzekucyjnych.

W ramach prowadzonej praktyki oferuje Państwu w szczególności:
  • weryfikację prawidłowości prowadzonego postępowania egzekucyjnego,
  • sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym (skarga na czynność komornika, zarzuty na plan podziału),
  • reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym.
W przeciwieństwie do większości pełnomocników dla mnie postępowanie egzekucyjne nie ogranicza się wyłącznie do przygotowania wniosku o wszczęcie egzekucji. Stale monitoruję prowadzone w imieniu Klientów postępowania egzekucyjne, kontroluję pracę komornika, postępy jego pracy i terminowość podejmowanych czynności. Jeżeli egzekucja przez dłuższy czas jest bezskuteczna próbuję ustalić przyczyny tego stanu rzeczy, jak również sprawdzam czy komornik wykonuje swoją prace rzetelnie i zgodnie z przepisami prawa.
Zapraszam do współpracy osoby, które nie mogą sobie poradzić z odzyskaniem długu, jak również osoby które chcą zabezpieczyć siebie i swój majątek na przyszłość.
Kormularz kontaktowy
Dane kontaktowe
1
Copyright ©. Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja FlexMind. Krzysztof Bielecki
Icons made by Freepik from www.flaticon.local