[javascript protected email address]
Prawo karne


Kancelaria świadczy dla Państwa usługi w zakresie:
  • obrony w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania,
  • obrony w postępowaniu przed sądem,
  • reprezentowania interesów pokrzywdzonego w toku postępowania przygotowawczego jak i sądowego,
  • prowadzenie spraw o przestępstwa i wykroczenia, w tym o przestępstwa i wykroczenia skarbowe,
  • sporządzanie pism etapowych, m.in. apelacji, zażaleń w sprawach karnych, zawiadomień o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
  • dochodzenie od Skarbu Państwa odszkodowań za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.
Kormularz kontaktowy
Dane kontaktowe
1
Copyright ©. Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja FlexMind. Krzysztof Bielecki
Icons made by Freepik from www.flaticon.local