[javascript protected email address]
Prawo karne wykonawcze


W ramach prowadzonej praktyki reprezentuję osoby skazane w toku postępowania wykonawczego, a w szczególności pomagam w sprawach:
  • o odroczenie wykonania kary,
  • o zarządzenie wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności,
  • o przedterminowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności,
  • o przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności,
  • o umorzenie lub rozłożenie na raty kary grzywny,
jak również:
  • o wyrażenie zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności w ramach dozoru elektronicznego (SDE).
Kormularz kontaktowy
Dane kontaktowe
1
Copyright ©. Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja FlexMind. Krzysztof Bielecki
Icons made by Freepik from www.flaticon.local