[javascript protected email address]
Prawo wekslowe


Weksel to papier wartościowy o określonej dokładnie przez prawo wekslowe formie, charakteryzujący się tym, że złożenie na nim podpisu stanowi podstawę i przyczynę zobowiązania wekslowego podpisującego. Weksel jest dokumentem potwierdzającym istnienie zobowiązania osób, które go podpisały, a jedyną osobą uprawnioną do realizacji praw majątkowych wskazanych na wekslu jest prawny posiadacz weksla. Każdy, kto zetknął się z wekslem, powinien mieć świadomość jak duże problemy mogą wiązać się z pochopnym złożeniem podpisu na takim dokumencie.
W ramach prowadzonej praktyki zajmuję się:
  • reprezentacją przed sądem w sprawach dotyczących roszczeń o zapłatę opartych na wekslu,
  • przygotowaniem oraz analizą treści weksla i deklaracji wekslowej,
  • doradztwem z zakresu zabezpieczenia wierzytelności w drodze wystawienia weksla,
  • ochroną przed bezpodstawnymi roszczeniami opartymi na wekslu,
  • reprezentacją w sprawach karnych związanych z podrobieniem i przerobieniem weksla.
Kormularz kontaktowy
Dane kontaktowe
1
Copyright ©. Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja FlexMind. Krzysztof Bielecki
Icons made by Freepik from www.flaticon.local